Föräldrar

En väletablerad montessoriförskola på Djurgården

DJURGÅRDENS MONTESSORIFÖRSKOLA

Föräldraengagemang bygger en bra skola

Det ska vara roligt att gå till förskolan!

Djurgårdens montessoriförskola är ett föräldrakooperativ och drivs som en ekonomisk förening med en förskolechef som verksamhetsansvarig. Varje familj förväntas deltaga aktivt antingen i ett avgränsat projekt, styrelsearbetet eller vänföreningen. Det föräldraengagemang som vi har på Djurgårdens montessoriförskola ligger till grund för hur skolan drivs och den undervisning eleverna får och ger också en inblick i barnens vardag.

 

För att så mycket som möjligt att våra ekonomiska resurser som möjligt ska användas åt våra barn så engagerar vi föräldrar oss på olika sätt:

  • Sjukjour enligt ett rullande schema. Om någon av lärarna blir sjuka eller förhindrade att arbeta så får den familj som står uppsatt på jourdagen rycka in. Varje familj ansvarar för cirka fem utspridda dagar per termin.
  • Föräldrar deltar också vid en städdag på våren och under hösten genomförs föreningsstämma med efterföljande middag.

 

Engagemanget kring förskolan skapar en social gemenskap bland föräldrarna och en utveckling av verksamheten, vilket kommer barnen till nytta och glädje nu och i framtiden.