Klagomål

En väletablerad montessoriförskola på Djurgården

DJURGÅRDENS MONTESSORIFÖRSKOLA

Klagomålshantering

 

Vi ser klagomål och synpunkter som ett utmärkt tillfälle till förbättring av vår verksamhet. Synpunkter och klagomål är en del av kvalitetsarbetet.

 

På Djurgårdens Montessoriförskola ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi på vår förskola arbetar med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

 

Klagomålshanteringen är ett sätt att:

  • Stärka föräldrar och vårdnadshavarens inflytande.
  • Utöka dialogen med föräldrar och vårdnadshavare.
  • Underlätta att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten.
  • Öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa på att vi tar synpunkter på allvar, bearbetar dem och återkommer till föräldrarna.
  • Om Du som förälder har klagomål eller synpunkter på Djurgårdens Montessoriförskolass verksamhet används nedanstående arbetsgång.

 

Rutiner för klagomålshantering

Steg 1 Vid våra förskolor vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Om Du efter kontakt med pedagogen fortfarande är missnöjd, ta då kontakt med förskolechefen. Detta kan Du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

 

Steg 2 Förskolechefen tar emot ditt klagomål genom en klagomålsrapport, som du skriftligen lämnar in, Därefter kontaktas den berörda pedagogen för att få dess syn på sakfrågan. Förskolechefen ansvarar för att uppföljning utföres inom 14 dagar.

 

Steg 3 Är du inte nöjd efter steg 2 kontaktar du förskolechefen igen, som i sin tur kallar samtliga berörda till samtal. Samtliga samtal dokumenteras och sparas.

 

Steg 4 Om du inte känner dig lyssnad på och vill gå vidare med frågan kan du ta kontakt med föreningens ordförande.

 

Steg 5 Vid fortsatt missnöje kan ni slutligen vända er till Utbildningsförvaltningen på kommunen i Stockholms stad, telefon: 508 33 621.

 

Välkommen med dina synpunkter och/eller klagomål!